Apologetika

Apologetika je grana teologije koja se bavi obranom vjere. Nama je najzanimljivija katolička apologetika cilj koje je ne samo obraniti vjeru u Trojedinog Boga, nego i u Katoličku Crkvu kao jedinu istinsku crkvu osnovanu od našeg Gospodina Isusa Krista.

U literaturi, a posebice internet izvorima, možemo naći jako puno materijala koji su nam korisni na ovom području. Ovaj dio naše internet stranice biti će posvećen popularnoj apologetici koja je usmjerena prema laicima te im pruža jednostavne i jasne upute kako obraniti katoličku vjeru u dijalogu s nevjernicima, ali i pripadnicima drugih religija i kršćanskih denominacija.