Naviještanje

Gospodin poziva svakog čovjeka, svaku osobu, da mu se približi, da ga upozna i da ima udio u njegovom božanskom životu. Gospodin doista želi da svaki čovjek upozna tko je On, kakav je i što zapravo želi, koji je njegov plan za čovjeka.

 

Njegov poziv nama s jedne je strane blagoslov života, jer mu daje ljepotu i svrhovitost, jer utažuje vječnu čežnju našeg srca koja vapije za svojim Stvoriteljem, koliko je to uopće moguće u ovoj dolini suza. S druge je strane njegov poziv za nas obveza - drugima donijeti radost spasenja, privesti ih k izvoru "vode koja struji u život vječni (Iv 4,5)".

Biti sol zemlje i svjetlost svijeta ne mogu ako nisam osoba molitve i sakramentalnog života. Snaga koja mi treba ne može biti ljudska, "Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima" (Ef 6,12). Treba nam Božja snaga, "oprema Božja" za taj duhovni boj. Apostol Pavao u Poslanici Efežanima nabraja koja je to ratna sprema potrebna kad se ide u duhovni boj: opasač istine, oklop pravednosti, štit vjere, kaciga spasenja, mač Duha. 

Tako je velika zadaća našeg poziva da doista on ne može biti do kraja ispunjen za života na zemlji. Svijet je gladan istine i žedan pravednosti. Treba mu živa riječ koja će ga zapaliti, treba mu cilj u vječnosti namjesto prolaznom ugađanju osjetilima.

 

Naviještati Istinu neće biti ugodno, popularno niti dočekano uvijek s veseljem.  Molimo da nas Gosodin oslobodi navezanosti na ljudsko prihvaćanje i odobravanje.

 

Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost (Iv 16, 20)


Kroz cijelo Evanđelje Isus u više navrata obećaje svojim učenicima i nama - u naviještanju Istine, u postojanosti u trpljenju te u nepokolebljivoj vjeri naći ćemo put do vječne radosti! Zato - jao meni ako Evanđelja ne navješćujem! (Kor 9, 16).