Krunica bl. Augustina Kažotića

 • Bože, u pomoć mi priteci!

 • Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

 • Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

 • Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

Apostolsko vjerovanje

 

 • Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
  I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom,
  rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
  sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa,
  sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

 • Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
  oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.

 

Otajstva

 

 1. Blaženi Augustine, ponizni slugo, Gospodin ti je darovao čvrstu i nepokolebljivu vjeru, molimo te zagovaraj nas da Gospodin umnoži našu vjeru i učvrsti ustrajnost u dobru i istini.

Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

 

 1. Blaženi Augustine, ti si bio vjerni navjestitelj evanđelja, neka po tvom zagovoru Gospodin i nama udijeli slobodu da unatoč svim protivštinama  i slabostima budemo istinski navijestitelji Kraljevstva Božjega.

Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

 

 1. Blaženi Augustine, ti si uvijek dobrostivo pritjecao u pomoć siromasima i bolesnima, zagovaraj nas kako bismo i mi uočili potrebe bližnjih nesebičnim darivanjem i pomaganjem.

   Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

 

 1. Blaženi Augustine, svojom strpljivošću unosio si sveti mir čak i ondje gdje je vladao veliki nered, molimo Gospodina da po tvome zagovoru i nas učini dostojnim oruđem svoga mira.

Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

 

 1. Blaženi Augustine, hrabri slugo, ti si čvrstom borbom iskorijenjivao svako praznovjerje i herezu, po tvome zagovoru neka nam Gospodin udijeli milost poslušnosti prema pastirima Svete Crkve.

Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

 

 1. Blaženi Augustine, Otac Nebeski koji ti je darovao moć nad demonima, neka po tvome zagovoru i nas oslobodi od svih navezanosti i utjecaja zloga.

Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...

 

   7.  Blaženi Augustine, mnoge si duše već za svoga života priveo k Bogu, zgovaraj sve one koji kroče krivim putem, da i oni spoznaju Božju neizmjernu ljubav, kako bi jednoga dana baštinili vječnu slavu.

Oče naš..., Zdravo Marijo..., Slava Ocu...