Litanije bl. Augustina Kažotića

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!                                                               

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Dominiče, moli za nas!

Svi sveci i svetice Reda propovjednika, molite za nas!

Svi sveci i svetice hrvatskoga naroda, molite za nas!

 

Blaženi Augustine, neumorni pastiru Crkve, moli za nas!

Blaženi Augustine, ugledni propovjedniče, moli za nas!

Blaženi Augustine, branitelju siromaha, moli za nas!

Blaženi Augustine, utjeho žalosnih, moli za nas!

Blaženi Augustine, pomoćniče bijednika, moli za nas!

Blaženi Augustine, borče protiv praznovjerja, moli za nas!

Blaženi Augustine, biskupe zagrebački, moli za nas!

Blaženi Augustine, biskupe lučerski, moli za nas!

Blaženi Augustine, ogledalo čistoće, moli za nas!

Blaženi Augustine, školo krijeposti, moli za nas!

Blaženi Augustine, po čijem su se zagovoru događala brojna čudesa, moli za nas!

Blaženi Augustine, izgonitelju zlih duhova, moli za nas!

Blaženi Augustine, ponizni Kristov slugo, moli za nas!

Blaženi Augustine, čuvaru Hrvatske domovine, moli za nas!

Blaženi Augustine, revni navjestitelju Evanđelja, moli za nas!

Blaženi Augustine, učitelju vjere i morala, moli za nas!

Blaženi Augustine, zaljubljeniče u kršćansku vjeru, moli za nas!

Blaženi Augustine, hrabri čuvaru vjernika, moli za nas!

Blaženi Augustine, biseru hrvatske Crkve, moli za nas!

Blaženi Augustine, uzore svetosti, moli za nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

      oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

      usliši nas, Gospodine

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta

      smiluj nam se!

 

R.     Moli za nas, blaženi Augustine!

O.     Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

 

Pomolimo se!

Gospodine, Ti si slugu svojega blaženog Augustina Kažotića obdario brojnim milostima i čudesima. Ponizno Te molimo, udijeli i nama milost da po njegovu uzoru rastemo u svetosti pomažući potrebitima i slijedeći Tvoj put. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.