Organizacija laičkog bratstva bl. Augustina Kažotića

Da bi naše bratstvo moglo funkcionirati i ispunjavati sve zadaće koje su mu povjerene, nužno je da postoji određena struktura unutar njega koja za cilj ima utvrđivanje jasnih prava i obaveza svakoj pojedinog člana bratstva. Ovo je nužno kako bi se znao mehanizam donošenja odluka u stvarima vezanima za bratstvo, ali i raspodijelile odgovornosti. Struktura je nešto što nadilazi svakog pojedinog člana u bratstvu, ona je nešto što trajno ostaje kao jamac opstanka bratstva, ali i korektnih odnosa unutar bratstva.

Najvažnije tijelo u našem bratstvu je SKUPŠTINA koju čine svi redovni članovi bratstva. Osim redovnih članova, bratstvo ima i članove koji zbog trajne spriječenosti (bolest, starost, posao, zemljopisna udaljenost...) nisu u mogućnosti prisustvovati susretima bratstva niti sudjelovati aktivno u njegovim aktivnostima. Svi redovni članovi imaju pravo glasa na Skupštini te kao takvi sudjeluju u svim relevantnim odlukama vezanima za bratstvo. 

Osim Skupštine, čiji se sastanci održavaju jednom mjesečno, bratstvo ima i VIJEĆE. Članovi Vijeća su birani od strane Skupštine, a Vijećem predsjedava PRIOR kojeg članovi vijeća izaberu između sebe. Zadaća Vijeća jest organizacija susreta, rješavanje tekućih stvari vezanih za bratstvo, predstavljanje bratstva prema van te općenita briga za uredno funkcioniranje bratstva u skladu s Pravilom i Pravilnikom.

Osim članova, bratstvo ima i svoga DUHOVNIKA čija je funkcija doktrinalna i duhovna pomoć u radu bratstva. Naš trenutni duhovnik je fr. Mihovil Žuljević-Mikas.

Materijalne potrebe bratstva financiraju se iz članarine na koju su obavezni svi redovni članovi bratstva. Brigu oko prikupljanja članarine, ali i svih ostalih financijskih stvari vezanih za bratstvo, vodi blagajnik bratstva. Radi adekvatne evidencije svih sastanaka Skupštine i Vijeća bratstvo ima i svoga zapisničara koji ima zadaću napraviti vjerodostojne zapisnike tih sastanaka. Kako bi se susreti mogli nesmetano odvijati, bratstvo ima i osobu zaduženu za tehniku. 

Susreti bratstva se odvijaju utorkom u 20 sati, u dominikanskom samostanu na zagrebačkoj Peščenici. Odvijaju se tri puta mjesečno i sastoje se od tri osnovna tipa susreta: 

  • molitvenog susreta

  • studijsko - katehetskog susreta

  • skupštine

Struktura naših susreta prati 4 stupa dominikanskog života: molitvu, studij te zajedništvo što nas u konačnici osposobljuje za apostolat.