Duhu Svetom kao Dar Daru!

Duše Sveti,

Ti si se izlio iz tijela Isusa Krista na Zemlju.

On Te izdahnuo s Križa na svijet!

A danas se udahnjuješ u nas, opet iz Tijela, samo Proslavljenog!

Uskrsloga koga primamo u sv. Pričesti kao Njegovo Tijelo i time svojim Amenom, potvrđujemo istinu koju svjedočimo vjerom.

Bez Tijela Kristova nema spasenja.

Bez Crkve kao Mističnoga Tijela nema spasenja.

Bez Isusa nema spasenja! Sam reče: “Bez Mene ne možete ništa.“

Isus i Duh Sveti – Jedno su!

Nerazdvojni Temelj.

Kamen zaglavni Prijestolja Očeva!

Klanjam se Isusu Prisutnom u Presvetom oltarskom Sakramentu.

Time se klanjam i Duhu Svetom, svome Bogu!

Kao i Bogu Ocu!

Duše Sveti, Bože moj, u koga se uzdam ...

Nedokučiv si, neizreciv mome ograničenom poimanju Tebe...

Jer Boga nitko nije upoznao niti spoznao do kraja kad je On beskonačna Vječnost.

Ne znam što drugo o Tebi reći, ako mi Ti to ne kažeš.

Osim „ljubim Te“, a i to je opet po Tebi!

I od Tebe!

Volim Te, Duše Sveti!

Kao božansku Osobu koja sve drži na okupu- čitavo Stvaranje!

Sve Stvorenje!

Klanjam Ti se... Zahvaljujem!

Shvaćam važnost Milosti koja Jesi!

Bez Tebe, koji si Čista Ljubav,

Bez Milosrđa Trojstvenoga ništa ne postoji; ne kreće se, ne misli, ne diše, ne osjeća...

A kamoli da se raduje i pjeva! A ja... „plešem i oblak se smije“... baš kao u pjesmi mlade Mie.

To je zbog Tebe!

Zbog samog Sebe koga ulijevaš u moje biće.

U moje srce utiskuješ Riječ i Zakon.

Pečatiš; „Dosta ti je moja Milost!“

Zaprimam Dar, Ljubljeni moj Daru!58 views0 comments

Recent Posts

See All